Styre 2023
Mar 23, 2023

Det nye styre ligger nå i oversikten.

Ny i styre er styremedlem Mona Håven og ungdomsrepresentant Magnus Skjemstad Håven. Styremedlem Erlend Kvakland er gjenvalgt for 2 år.
Ut av styre går tidligere styremedlem Joachim Vang og ungdomsrepresentant Sebastian Green.

Minner om at ungdomsrepresentant har egen epost adresse som den yngre garde kan henvende seg til hvis de har noe de ønsker skal tas opp i styremøter!

Styre 2023

Tilbake