STYRET

På årsmøte 15. Mars 2023 ble følgende styre valgt:
   

 

Mobil

E-post

Leder Maria Berg Reitan

 

92281657

Nestleder Morten Gausen

 

99483212

 
Sekretær Toril Langås

 

41334358

 
Kasserer Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Styremedlem 1 Erlend Ø Kvakland

 

99637376

 
Styremedlem 2 Mona Håven

 

92028297

 
Ungdomsrep. Magnus Skjemstad

 

90220298

Vara Stig Hogstad

 

92054044

 

 

Valgkomite 2024

På årsmøte 15. Mars 2023 ble følgende representanter valg:
Komiteleder Øyvind Tørresvold   47607293  
Komitemedlem Joachim Vang   97717118  

 

Revisorer regnskap 2023

På årsmøte 15. Mars 2023 ble følgende representanter valg som revisorer:
Revisor 1 Paul Jakob Fossum   92441929  
Revisor 2 Ove Morten Winje   45282919  

 

Banekontakt

Kontaktperson for tiltak som skal gjøres på banen.
Valgt av styret 2018
Banekontakt Asgeir Lyngstad   90954840  

 

Kom og prøv – lisens

Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder er gitt hjemmel av NMF til å godkjenne utøverens praktiske nivå, og forståelse av regler for sikkert å trene sammen med andre. Det er Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder som da signerer på lisenssøknaden.
Klubbkontakter for signering av lisens søknader:
Leder
Aktivitesleder
Maria Berg Reitan

 

92281657

Kasserer
Aktivitesleder
Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Trener 1
Greninstruktør
Ola Hjulstad   99609899

 

Kontaktperson for aktivitetsledere/sikkerhetsledere.

Organiserer vaktlister m.m.
Kontaktperson - aktivitetsledere/sikkerhetsledere Kristian Bratli Breivik   40699200

 

Webmaster Inderøy Motorklubb

Eventuelle feil/mangler på klubbsiden rettes til webmaster.
Webmaster Ola Hjulstad   99609899