Kom og prøv – lisens
Apr 5, 2021

Nye førere kan komme igang med kjøring etter å ha kjøpt "Kom og Prøv lisens – NMF" med NMFs egen app!

Mrk. Tidligere SMS løsning for Kom og Prøv” lisens har utgått å blitt erstattet med NMFs egen app. Lisensen er som en standardløsning gyldig i 3 måneder fra kjøpsdato og kan kun kjøpes en gang pr. utøver.

Regler for “Kom og Prøv” lisens

Innen lisensperioden for "Kom og Prøv lisens" utgår må utøver/foresatt gjennomføre grenkurs lisens og grenspesifikk kurs via e-læringskurs på nett. Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder oppnevnt av klubben skal godkjent utøverens praktiske nivå på banen, samt forståelse av regler for sikkert å trene sammen med andre. Kontakt klubben's leder straks du starter opp trening med "Kom og Prøv lisens", så avtaler dere hvem som skal følge opp og godkjenne praktiske nivå på banen. Etter gjennomført e-læring og praksis kan du søke om nasjonal/internasjonal lisens.

For å kunne kjøpe «Kom og prøv»-lisens via appen, må du være medlem av et idrettslag/klubb tilknyttet NMF. Hvis du ikke allerede er det, får du spørsmål om du vil melde deg inn og blir sendt videre til Min Idrett. Her velger du "Inderøy Motorklubb", og gjennomfører innmelding før du kan gå videre for å kjøpe lisens.
Kjøp lisens på Google Play eller Appstore.

PS! Vi får noen spørsmål om muligheten til å kjøpe "1-dags lisens" via sms. Denne har utgått!
Unntaket er "NMF rekruttlisens" som kun benyttes på rekruteringsdager etter spesielle regler.

Oppdatert artikkel 22.04.2021
Har du problemer med å få kjøpt "Kom og Prøv lisens – NMF" til dine barn, les artikkel 'a 22. April 2021!

Tilbake