Årsmøte mandag 12 april kl. 18.00 på Rødbrygga
Mar 4, 2021

Årsmøtet har i år påmelding som følge av covid-19. Påmelding sendes til: leder@inderoy-mk.com

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styre senest 2 uker før årsmøte!

Max 5 stk pr bord, familier sitter sammen, det vil bli satt fram antibac.
Det kan bli en begrensning på hvor mange som kan delta. Her vil vi ha fortløpende dialog med kommuneoverlegen.

Valgkomite er Anders Bøhmer og Åge Tobias Moen.
På valg: nestleder, ungdomsrepresentant, styremedlem og vara (forslag kan sendes valgkomite).

SAKLISTE
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent 2stk for å skrive under protokoll
3. Årsmelding 2020
4. Regnskap 2020
5. Budsjett 2021
6. Medlemskontingent
7. Valg
8. Valgkomite 2022
9. Revisorer 2021-22
9. Innkommende saker

Etter årsmøte blir det tradisjon tro pizza og motocross prat :)

Styret

Tilbake