Trening uke 28 (6-11 juli)
Jul 5, 2020

Vi holder banen åpen for trening mandag og onsdag kl.17-20.00 Lørdag 11-15.00. Alle som kommer på banen/klubben må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer. NB! HUSK DIGITAL INNSJEKK!

Innsjekk og betaling må foregå digitalt! (dette kan du gjøre hjemmefra før du drar på trening)


  • Ta screeshot av din lisens og treningsavgift, send dette med ditt navn til aktivitesleder Hugo Belsaas tlf. 99469510

  • Utøvere som tidligere har sendt screenshot bilde av lisens trenger kun oppgi lisensnummer i sms til aktivitesleder (+ screenshot av treningsavgift).Dette fungerer som innsjekk på banen.
Aktivitestleder deler opp i heat, ingen kjører ut på banen før flaggvakter er på plass og aktivitesleder har gitt klarsignal om at treningeheat kan starte.TreningsavgiftNybegynnere - "Kom og Prøv lisens"
Det er mulig for nye medlemmer av Inderøy Motorklubb å komme å kjøre på "Kom og Prøv lisens" (se egen sak).
Nye utøvere kan ta kontakt med klubbens greninstruktør for avtale om gjennomføring av praksisdel av lisenskurs.

NMF har opprettet en dags SMS-lisens for sommersesongen 2020. Dessverre kan ikke vår klubb tilby dette på våre treninger da denne lisensen kun er beregnet for "endagsrekrutteringsarrangement" å ikke til ordinære treninger. Kjøp heller "Kom og Prøv lisens" som er gyldlig i 2 mnd. å ta kontakt med greninstruktør slik at dere kan legge en plan for hvordan dere kan få godkjenning for ordinær utøverlisens.


KORONA VEILEDER


  • Barn/ungdom anbefales å følges opp av husstandsmedlemmer, disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk! Gi beskjed til aktivitesleder hvem som er ansvarshavende for utøvere under 16 år.

  • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.

  • For å unngå økt smitterisiko oppfordres det til at også voksne utøver har med noen som kan hjelpe de ved eventuell skade!

  • Det er nå åpnet for en tilnærmet normal aktivitet. De som ikke direkte er involvert i aktiviteten (dvs utøvere, mekanikere og arrangementsstab) bør fortsatt holde avstand til andre. Personer over 19 år skal fortsatt holde 1 meters avstand.

  • LES 22/6-20: Smittevernveilderen fra NMF

  • LES Koronainformasjon fra NMF
Følg med for oppdateringer på http://www.inderoy-mk.com og Facebook

Tilbake