Trening uke 26 (22 - 27 juni)
Jun 21, 2020

Vi holder banen åpen for trening mandag og onsdag kl.17-20.00 Lørdag 11-15.00. Alle som kommer på banen/klubben må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer. NB! HUSK DIGITAL INNSJEKK!

Innsjekk og betaling må foregå digitalt! (dette kan du gjøre hjemmefra før du drar på trening)


  • Ta screeshot av din lisens og treningsavgift, send dette med ditt navn til aktivitesleder Kristian Breivik på tlf. 40699200

  • Utøvere som tidligere har sendt screenshot bilde av lisens trenger kun oppgi lisensnummer i sms til aktivitesleder (+ screenshot av treningsavgift).Dette fungerer som innsjekk på banen.
Aktivitestleder deler opp i heat, ingen kjører ut på banen før flaggvakter er på plass og aktivitesleder har gitt klarsignal om at treningeheat kan starte.TreningsavgiftNybegynnere - "Kom og Prøv lisens"
Det er mulig for nye medlemmer av Inderøy Motorklubb å komme å kjøre på "Kom og Prøv lisens" (se egen sak).
Nye utøvere bes melde seg på lisenskurs som pågår nå!


KORONA VEILEDER


  • Barn/ungdom anbefales å følges opp av husstandsmedlemmer, disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk! Gi beskjed til aktivitesleder hvem som er ansvarshavende for utøvere under 16 år.

  • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.

  • For å unngå økt smitterisiko oppfordres det til at også voksne utøver har med noen som kan hjelpe de ved eventuell skade!

  • Det er nå åpnet for en tilnærmet normal aktivitet. De som ikke direkte er involvert i aktiviteten (dvs utøvere, mekanikere og arrangementsstab) bør fortsatt holde avstand til andre. Personer over 19 år skal fortsatt holde 1 meters avstand.

  • LES 1/6-20: Korona-vett fra NMF
Følg med for oppdateringer på http://www.inderoy-mk.com og Facebook

Tilbake