Trener 1
Nov 14, 2019

NMF Region Midt i samarbeid med Snillfjord MK har planer om å arrangere Trener 1- kurs våren 2020. Pr. d.d. så har Inderøy Motorklubb bare en med denne utdanningen, det hadde derfor vær ønskelig om vi hadde fått et par til fra klubben som hadde tatt dette kurset.

Ta kontakt med LEDER hvis dette kan være noe for deg!

Tilbake