2024 - Kjøp av startnummer
Jan 3, 2024

For å sikre at du beholder ditt startnummer fra i fjor må du kjøpe dette innen første releasedato som går ut 14. Januar 2024.

Logg inn for info/kjøp av startnummer hos Norges Motorsportforbund!

Er du usikker på hvilken startnummer klasse du tilhører, se "Spesialreglement for motocross punkt. 16.3 Klasser". Her kan du sjekke kubikk/alder for hvilken klasse du tilhører!

Første release:


  • Alle utøvere som hadde kjøpt et bestemt startnummer forrige sesong, får nå muligheten til å booke samme startnummer igjen for kommende sesong. Det er ikke mulig å bytte til et annet nummer eller bytte startnummerklasse. Husk å betale for startnummeret slik at du sikrer deg ditt startnummer.



Andre release:

  • Alle utøvere har nå mulighet til å kjøpe seg et startnummer. De som ikke har husket å kjøpe det startnummeret de hadde året før, vil startnummeret deres nå være åpen for alle andre. Her kan du også kjøpe startnummer i en annen klasse eller bytte startnummer.




Releasedatoer for Motocross:

  • Første Releasedato er 01.01.20XX kl. 00:00

  • Andre Releasedato er 15.01.20XX kl. 00:00


Tilbake