Endring på lisenskort i MinIdrett
Feb 16, 2023

Norges Idrettsforbund (NIF) gjort endringer i oppsettet på lisenskortene man tar ut fra MinIdrett.

Praktisk endring for utøver er at det som tidligere ble kalt “lisensnummer” er endret fra idrettsnummer til personid.

For å skrive ut ny lisens, logg inn på Min Idrett å se under Min Side/Lisens og overgang.
Klikk på de små prikkene til høyre for lisensen så får dere opp valget "vis lisens".

Kilde: Norges Motorsportforbund

Tilbake