Årsmøte endres p.g.a. koronarestriksjoner
Apr 5, 2021

Årsmøte som var planlagt på Rødbrygga, vil foregå på nett, ved at sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene via mail/hjemmeside. Avstemning gjøres på nett på et senere tidspunkt.

Info kommer!

Tilbake