Kjøretøybevis, gratis registrering ut året
Nov 19, 2020

ALLE kjøretøy som benyttes i aktiviteter i NMF, og som ikke er skiltregistrert (har hvite skilt), skal være registrert i NMFs kjøretøyregister. Ut 2020 vil alle kjøretøyregistreringer du foretar deg være gratis. Både gamle og nye sykler skal registreres i det nye kjøretøyregisteret!

Gammelt kjøretøykort er fortsatt gyldig bevis på registrert sykkel, NMF anbefaler imidlertid at de som har kjøretøybevis fra før registrerer sine motocross sykler i det nye kjøretøyregisteret. Skulle du være så uheldig å bli frastjålet din sykkel vil det være lettere å finne tilbake til deg som eier hvis den er ført opp i dette registeret.

Logg inn på veiledning om KJØRETØYBEVIS.

Registrer ditt kjøretøy HER.

Tilbake