ÅRSMØTE INDERØY MOTORKLUBB 2020
Jun 23, 2020

I år blir årsmøte avholdt på Hogstad MX bane, fredag 10 juli kl 18.00

P.g.a koronasituasjonen har tidligere annonsert årsmøte blitt utsatt til 10. juli.
Klubben kjøper inn grillmat og drikke, ta gjerne med stol, og følg korona- vett reglene.

SAKLISTE


  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer og referent 2stk for å skrive under protokoll

  3. Årsmelding 2019

  4. Regnskap 2019

  5. Budsjett 2020

  6. Medlemskontingent

  7. Valg

  8. Valgkomite 2020

  9. Valg av revisor for 2020

  10. Innkommende sakerTilbake