Nybegynner 2020?
Apr 19, 2020

P.g.a litt spesielle omstendigheter rund koronavirus og restriksjoner så kan vi foreløpig ikke slippe til nye førere på banen pr. d.d.. Vi håper imidlertid at vi kan få dette i løpet av mai måned å oppfordrer alle som ønsker å starte opp om gjøre noen forberedelser i denne ventetiden.


  • Meld deg inn i Inderøy Motorklubb.

  • Betale medlemskontingent.

  • Send epost til greninstruktør å meld interesse for lisenskurs. Oppgi navn/adresse/alder/kjøretøy!

  • LES: Jeg er ny i motorsporten

  • VENT MED Å KJØPE "Kom og Prøv lisens" DA DEN KUN ER GYLDIG I 2 MND. FRA KJØPSDATO.

  • Når medlemskontingent er betalt vil du få tilgang til e-lærings kurs på Norges Idrettsforbund sin kursportal (Grunnkurs lisens i Norges Motorsportforbund). Dette kurset er obligatorisk for alle utøvere over 13 år, for barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen (vanligvis foresatte). Du kan starte på dette kurset før du begynner med kjøring på bane (anbefales).Informasjon om praksis på banen vil bli annonsert, de som har meldt interesse i forkant til greninstruktør vil bli kontaktet på e-post!

Tilbake