Sakliste - Årsmøte 25. mars
Feb 13, 2020

Årsmøte 2020 - Sakliste

SAKLISTE


  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer og referent, 2stk for å skrive under protokoll

  3. Årsmelding 2019

  4. Regnskap 2019

  5. Budsjett 2020

  6. Medlemskontingent

  7. Valg

  8. Valgkomite 2020

  9. Valg av revisor for 2020

  10. Innkommende saker


Tilbake