ÅPNINGSTIDER
Sep 26, 2019

P.g.a. høstmørket velger vi å stenge for trening i ukedagene fra nå av!

Vi fortsetter med treninger på lørdag med forbehold om vær og at vi har aktivitesleder.
Følg med på klubbens facebook side for informasjon om eventuell stenging.

Tilbake