Sakliste Årsmøte
Mar 17, 2019

Sakliste til årsmøte 21. mars

ÅRSMØTE INDERØY MOTORKLUBB 2019

SAKISTE


  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer og referent 2stk for å skrive under protokoll

  3. Årsmelding 2018

  4. Regnskap 2018

  5. Budsjett 2019

  6. Medlemskontingent

  7. Valg

  8. Valgkomite 2019

  9. Valg av revisor for 2019

  10. Innkommende saker. Ingen mottatte saker

Tilbake