Gave fra SpareBank1 SMN
Nov 23, 2018

Tusen takk til SpareBank1 SMN for gaven som skal brukes til utvidelse og oppgradering av barnebanen.

Bekreftelse på gavetildeling
Vi viser til din søknad om støtte til INDERØY MOTORKLUBB.
I denne søknadsrunden har vi mottatt over 285 søknader til ulike prosjekter. Din søknad om støtte til Midler til å bygge en ny godkjent barnebane er nå behandlet, og vi har gleden av å informere deg om at søknaden er innvilget med 5000 kroner.

Se alle som får støtte på bloggen vår.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SMN
#SpareBank1SMNTilbake